Danışman Listesi

   1.  Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı I ve II (Örgün) : Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ERDAŞ
  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı I (II.Öğretim): Öğr. Gör. Seher SÜZEN
  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı II (II.Öğretim): Öğr. Gör. Arzu ERDOĞAN
  • Maliye Programı I ve II (Örgün): Öğr. Gör. Seher SÜZEN
  • Maliye Programı I ve II (II.Öğretim): Öğr. Gör. Arzu ERDOĞAN
   2.  Muhasebe ve Vergi Bölümü
   3.  Yönetim ve Organizasyon Bölümü
   4.  Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
  
Bu içerik 08.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5666 kez okundu.