Danışman Listesi

1.  Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı I ve II (Örgün) : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERDAŞ
  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı I ve II.(II.Öğretim): Öğr. Gör. Arzu ERDOĞAN
  • Maliye Programı I ve II (Örgün): Öğr. Gör. Seher SÜZEN
  • Maliye Programı I ve II (II.Öğretim): Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ
   2.  Muhasebe ve Vergi Bölümü
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı: Öğr. Gör. Hasan CEYLAN
   3.  Yönetim ve Organizasyon Bölümü
   4.  Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Bu içerik 08.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6937 kez okundu.