Lojistik Programı

Lojistik Ön Lisans Programlarının temel amacı; bilginin, uzmanlaşmanın, tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda bu gereklere uygun lojistik, satın alma, tedarik zinciri ve dağıtım konularında donatılmış, ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla öngörü yöntemleri, kaynak dağıtımı, müşteri hizmetleri,  planlama ve modelleme, akış ve proses yönetimi, envanter yönetimi, taşımacılık yönetimi depo-antrepo yönetimi, yöneylem araştırması ve yönetim bilgi sistemleri konularında öğrencilerimizi, mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu uluslararası meslek standartlarına uygun ve nitelikli insan gücü olarak çalışma hayatına kazandırmaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlıklarının çeşitli kademelerinde, Organ nakli yapan sağlık kuruluşları, Kargo Şirketleri ve özel sektörde faaliyet gösteren  işletmelerin dış ticaret satış ve pazarlama birimlerinde istihdam edilecek  ara elemanlar  yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Program Danışmanı Öğretim Elemanı

 

2015-2016 Döneminden İtibaren Okutulacak Ders Programı
2015-2016 Döneminden İtibaren Okutulacak Derslerin İçerikleri

2014-2015 Dönemi Girişliler İçin Okutulacak Ders Programı

2014-2015 Dönemi Girişliler İçin Okutulacak Derslerin İçerikleri

2014-2015 Dönemi Öncesi Girişliler İçin Okutulacak Ders Programı

2014-2015 Dönemi Öncesi Girişliler İçin Okutulacak Derslerin İçerikleri

Bu içerik 28.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 9714 kez okundu.