Akademik Kadro

Maliye

Doç. Dr. Hakan YAŞ

Görev : Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı
Göreve Başlama : 02.01.2012
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 140
TÜ E-Posta : hakanyas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Seher SÜZEN

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : sehersuzen@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Arzu ERDOĞAN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41
TÜ E-Posta : arzuerdogan@trakya.edu.tr

İşletme Yönetimi Programı

Öğr. Gör. Tolga ERDOĞAN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 137
TÜ E-Posta : tolgaerdogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Görev : Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 05.11.2018 - 05.11.2021
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : sedefyas@trakya.edu.tr

Lojistik Programı

Öğr. Gör. Dr. Elif GİLANLI

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 143
TÜ E-Posta : elifgilanli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yasin USTA

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 119
TÜ E-Posta : yasinusta@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat YORULMAZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 134
TÜ E-Posta : muratyorulmaz@trakya.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Öğr. Gör. Hasan CEYLAN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : hasanceylan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Cüneyt AGUN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 136
TÜ E-Posta : cuneytagun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Elif Bağmen BAYRAK

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 133
TÜ E-Posta : elifbagmen@trakya.edu.tr

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERDAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 141
TÜ E-Posta : huseyinerdas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Talat GÜLER

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : t.guler@trakya.edu.tr

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARADAVUT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 123
TÜ E-Posta : sedatkaradavut@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Adnan ÇOLAK

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : adnancolak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TAN

Görev : Öğretim Üyesi
Göreve Başlama : 26.12.2019
TÜ E-Posta : mustafatan@trakya.edu.tr