Akademik Kadro

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Doç. Dr. Hakan YAŞ

Görev : FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK (Bölüm Başkanı)
MALİYE (İÖ) (Program Sorumlusu)
FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 140
TÜ E-Posta : hakanyas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERDAŞ

Görev : BANKACILIK VE SİGORTACILIK (ÖRGÜN) (Program Sorumlusu)
FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 141
TÜ E-Posta : huseyinerdas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Arzu ERDOĞAN

Görev : BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İÖ) (Program Sorumlusu)
MALİYE (ÖRGÜN) (Program Sorumlusu)
FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41
TÜ E-Posta : arzuerdogan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Talat GÜLER

Görev : FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 121
TÜ E-Posta : tguler@trakya.edu.tr

MUHASEBE VE VERGİ

Doç. Dr. Hakan YAŞ

Görev : MUHASEBE VE VERGİ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 140
TÜ E-Posta : hakanyas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hasan CEYLAN

Görev : MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (Program Sorumlusu)
MUHASEBE VE VERGİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : hasanceylan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Cüneyt AGUN

Görev : MUHASEBE VE VERGİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 136
TÜ E-Posta : cuneytagun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Elif Bağmen BAYRAK

Görev : MUHASEBE VE VERGİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 133
TÜ E-Posta : elifbagmen@trakya.edu.tr

PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ

Prof. Dr. Mustafa TAN

Görev : PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ (Bölüm Başkanı)
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafatan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Adnan ÇOLAK

Görev : PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (Program Sorumlusu)
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : adnancolak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARADAVUT

Görev : PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 123
TÜ E-Posta : sedatkaradavut@trakya.edu.tr

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Görev : YÖNETİM VE ORGANİZASYON (Bölüm Başkanı)
İŞLETME YÖNETİMİ II (Program Sorumlusu)
YÖNETİM VE ORGANİZASYON (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : sedefyas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Elif GİLANLI

Görev : LOJİSTİK (ÖRGÜN) (Program Sorumlusu)
YÖNETİM VE ORGANİZASYON (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 143
TÜ E-Posta : elifgilanli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Tolga ERDOĞAN

Görev : İŞLETME YÖNETİMİ I (Program Sorumlusu)
YÖNETİM VE ORGANİZASYON (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 137
TÜ E-Posta : tolgaerdogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat YORULMAZ

Görev : YÖNETİM VE ORGANİZASYON (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 134
TÜ E-Posta : muratyorulmaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yasin USTA

Görev : YÖNETİM VE ORGANİZASYON (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 119
TÜ E-Posta : yasinusta@trakya.edu.tr