Personelimiz

Yüksekokul Sekr. Mehmet ALTINTAŞ

Görev : Yüksekokul Sekreteri
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 138
TÜ E-Posta : mehmetaltintas@trakya.edu.tr

Veri Haz. Kont. İşl. Kemalettin SOBACI

Görev : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : kemalettinsobaci@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Meryem AVCU KOÇ

Görev : Bilgisayar İşletmeni
TÜ E-Posta : meryemavcu@trakya.edu.tr