Tütün ürünleri yasağı hk.

26.11.1996 tarih ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 5727 sayılı Kanun’la değişik  “Tütün ürünlerinin yasaklanması” başlıklı maddesinin birinci fıkrasının “Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında“…tüketilemez.” şeklindeki (b) bendi amir hükmü açıktır. Ayrıca, bu hükme uymayanlara ilişkin cezai yaptırım 4207 Sayılı Kanun'un beşinci maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu maddeye aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükmüne göre ceza verileceği hüküm altına alınmıştır.

İlgili Kanunların ilgili hükümlerine istinaden; öğrencilerimizin, tütün ürünlerini Yüksekokul giriş kapısı ve otopark alanında içmeleri yasaktır. Bu kurala uymayanlara ilişkin olarak, Kabahatler Kanunu gereği, doğrudan Yüksekokul Yönetimi tarafından para cezası kesileceği tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
Bu içerik 10.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1177 kez okundu.