Sınav yönetmeliği hakkında hatırlatma

Öğrenci İşleri Büromuza yapılan mazeret başvuruları nedeniyle, öğrencilerimize hatırlatma yapma gereği duyulmuştur. 2014 yılında "Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin değişiklik yapılmış olup, değişik hali aşağıda yer almaktadır.

"Madde 17 - (Değişik:RG-31/7/2014-29074) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler dışında en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler".

Bu nedenle, sağlık nedeniyle yapılacak mazeret başvurularında bu kurala önemle uyulması hususu rica olunur.
Bu içerik 02.04.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 953 kez okundu.