Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin Ortak Olduğu Avrupa Birliği Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin ortak olduğu Erasmus+ KA2 Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan ‘’ European learning Innovation for Sustainable Training’’ başlıklı projenin açılış toplantısı 02-04 Şubat 2015 tarihlerinde İtalya’nın Bari kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ ve proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Murat YORULMAZ katılmış olup toplantıda projede gerçekleştirilecek faaliyetlere ve finansal yönetim planına ilişkin değerlendirme ve raporlama çalışmalarına yer verilmiştir. Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi projenin amacı doğrultusunda Türkiye’de son beş yıl içerisindeki Tarım ve Kırsal Kalkınma Planlarının analizi ile kırsal bölgelerde istihdamın arttırılmasına ilişkin meslek edindirme amaçlı örnek model uygulamalarını gerçekleştirecektir. Yürütülecek çalışmalarda pilot bölge olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri belirlenmiş olup çalışmaların verimli kılınması açısından öntest – sontest uygulamalarına yer verilecektir. Projenin ilk etap çalışmaları ile ara rapor hazırlığı Ağustos 2015’e kadar tamamlanmış olup projenin ikinci uluslararası toplantısı 7-9 Eylül 2015 tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilecektir.
Bu içerik 25.02.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 615 kez okundu.