Balkan Tarım Kongresi

Trakya Üniversitesi tarafından, Namık Kemal Üniversitesi - Tekirdağ, Onsekizmart Üniversitesi - Çanakkale, Plovdiv Tarım Üniversitesi - Bulgaristan, Trakya Üniversitesi-Stara Zagora, Bulgaristan, Trakya Demokritus  Üniversitesi - Orestiada, Yunanistan destekleri ve diğer Balkan Üniversiteleri ve Kuruluşlarının işbirliğiyle 8-11 Eylül 2014 tarihleri arasında Edirne'de Balkan Tarım Kongresi organize edilecektir.

Uluslararası olan bu kongrenin amacı, tarım ve gıda yeni gelişmeleri, teknikleri ve araştırma sonuçlarını sunmak ve tartışmak, mevcut durumunu ortaya koyarak, bölgesel ve uluslar arası alanda geleceğe dönük politikaları işbirliği imkanlarını belirlemektir.
Kongre; 8-10 Eylül 2014 sözlü ve poster sunumlarını ve 10 Eylül Çarşamba günü yarım günlük Edirne şehir turu ve 11 Eylül 2014 tarihinde ise İstanbul da boğaz turu dahil bir günlük gezi veya 11-12 Eylül 2014 tarihlerinde ise Yunanistan İskeçe, Gümülcine, Kavala  Selanik ve Bulgaristan Sofya ve Filibe şehirlerini kapsayan 2 günlük  bir Balkan Turunu kapsamaktadır.

Kongreye gerek bildirili gerek dinleyici olarak katılabilinir.

Doç Dr Yalçın KAYA
Organizasyon Komitesi Başkanı

Detaylı bilgi için: http://agribalkan.org/

KONGRE YERİ:
Kongre Balkan Kongresi Trakya Üniversitesi Merkezi, Edirne, Türkiye'de  gerçekleşecektir.
http://www-en.trakya.edu.tr/pages/balkan-congress-venue
Balkan Kongre Merkezinde, bir adet 800 kişilik, bir adet 200 kişilik,  iki adet 75 kişilik, 4 adet 50 kişilik birçok toplantı salonları ve  ayrıca fuar, sergi için açık ve kapalı sergi alanları da vardır.
KONULAR
Bitkisel Üretim, Tarla Bitkileri, Bitki Islahı ve Genetiği, Tohum ve Tohumculuk, Gen Kaynakları, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi ve Ticareti,  Kırsal Kalkınma, Tarım ve Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal  Mekanizasyon, Tarımsal Turizm, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Zootekni ve  Üretim, Toprak Bilimi ve Teknolojisi, orman Bilim ve Teknoloji ve  Diğer Tarımsal Konular.
DİL
 Kongrenin resmi dili İngilizce'dir.
Bu içerik 06.05.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 942 kez okundu.