Azami Öğrenim sürelerini dolduran kayıtları silinen öğrenciler hk.

2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası gereği ve Üniversitemiz Senatosunun 17.01.2019 Tarih ve 16 nolu kararına istinaden,  azami öğrenim sürelerini dolduran ,  iki ek sınav hakkından yararlanmayan, bulunmuş olduğu programda hiç almadığı, devam şartını sağlayamadığı, sınavlara girme hakkı elde edemediği toplam ders sayısı staj dahil beşten fazla olan aşağıda bilgileri verilen öğrencilerin kayıtlarının silinmiştir.
Bu duyuru ilgili öğrencilere tebliğ niteliğinde olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Önemle duyurulur.
Liste için tıklayınız.
Bu içerik 20.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 249 kez okundu.