Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERDAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 141
TÜ E-Posta : huseyinerdas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Talat GÜLER

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : t.guler@trakya.edu.tr