Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ERDAŞ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 141
TÜ E-Posta : huseyinerdas@trakya.edu.tr