Projelerimiz

"Uygulamalı Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi"
(Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile yapılan ortak proje)

Proje Yöneticisi                                                                  
Unvan, Ad, Soyad Uzm. Serdar ÖZER
Yazışma Adresi T.Ü. Proje Koordinasyon Uyg. Arş. Mrk. EDİRNE 
Telefon 0-284-2364260
E-mail

serdarozer@trakya.edu.tr

Proje Bütçesi

14.000 TL

Proje Araştımacıları

Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN T.Ü. SBF Sağlık Yönetimi Programı
Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ T.Ü. Havsa MYO Maliye Programı
Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ T.Ü. Havsa MYO İşletme Yönetimi Programı


"İleri İstatistiksel Analiz ve Uygulamalı Sayısal Yöntemler Eğitimi"
(Sağlık Bilimleri Fakültesi ile yapılan ortak proje)

Proje Yöneticisi                                                                  
Unvan, Ad, Soyad Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN
Yazışma Adresi T.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi EDİRNE 
Telefon 0-284-2133042
E-mail

emreatilgan@trakya.edu.tr

Proje Bütçesi

14.400 TL

Proje Araştımacıları

Yrd. Doç. Dr. Aysu KURTULDU T.Ü. SBF Sağlık Yönetimi Programı
Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ T.Ü. Havsa MYO Maliye Programı
Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ T.Ü. Havsa MYO İşletme Yönetimi Programı


"Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılım Düzeyinin Belirlenmesi"

Proje Yöneticisi                                                                  
Unvan, Ad, Soyad Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ
Yazışma Adresi T.Ü. Havsa MYO - Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 
Telefon 0-284-3362831
E-mail

hakanyas@trakya.edu.tr

Proje Bütçesi

30.340 TL

Proje Araştımacıları

Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ T.Ü. Havsa MYO İşletme Yönetimi Programı
Öğr. Gör. Yasin USTA T.Ü. Havsa MYO Lojistik Programı"European Learning Innovation for Sustainable Training" (Proje Ortaklığı)
İtalya Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından eş-finanse edilmektedir.

Proje Birinci Koordinatörü                                                              
Unvan, Ad, Soyad Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
Yazışma Adresi T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EDİRNE 
Telefon 0-284-2357151
E-mail

ayhanaytac@yahoo.com

Proje Bütçesi

452.659 AVRO

Proje Eş-Koordinatörleri

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ T.Ü. Havsa MYO Maliye Programı
Yrd. Doç. Dr. Murat YORULMAZ T.Ü. Havsa MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Öğr. Gör. Yasin USTA T.Ü. Havsa MYO Lojistik Programı
Öğr. Gör. Umut AKDUĞAN T.Ü. Havsa MYO Bankacılık ve Sigortacılık Programı


"Bireysel Emeklilik Sistemi ve Danışmanlık Eğitimi Projesi"
(Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yapılan ortak proje)

Proje Yöneticisi                                                                  
Unvan, Ad, Soyad Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
Yazışma Adresi T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EDİRNE 
Telefon 0-284-2357151
E-mail

ayhanaytac@yahoo.com

Proje Bütçesi

14.455,11 TL

Proje Araştımacıları

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ T.Ü. Havsa MYO Maliye Programı
Öğr. Gör. Yasin USTA T.Ü. Havsa MYO Lojistik Programı
Öğr. Gör. Umut AKDUĞAN T.Ü. Havsa MYO Bankacılık ve Sigortacılık Programı


"Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları İçin Eğitim Verecek Öğretim Elemanlarının Eğitimi"

Proje Yöneticisi                                                                  
Unvan, Ad, Soyad Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
Yazışma Adresi T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EDİRNE 
Telefon 0-284-2357151
E-mail

ayhanaytac@yahoo.com

Proje Bütçesi

14.455 TL

Proje Araştımacıları

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ T.Ü. Havsa MYO Maliye Programı
Öğr. Gör. Umut AKDUĞAN T.Ü. Havsa MYO Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Öğr. Gör. Yasin USTA T.Ü. Havsa MYO Lojistik Programı


Ekonomik Öneme Sahip Bazı Süs Bitkilerinin Doku Kültürü Yöntemleri ile
Çoğaltılması ve Maliyetinin Hesaplanması Üzerine Araştırmalar

 

Fax 0-284-3362831
E-mail

ayhanaytac@yahoo.com ,  aaytac@trakya.edu.tr

Proje Bütçesi

30.000 TL

Proje Araştırmacıları                              
Yrd. Doç. Dr. Hakan OKURSOY Havsa MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
Öğr. Gör. Adnan ÇOLAK Havsa MYO Seracılık Programı
Öğr. Gör.Dr. Sergun DAYAN Havsa MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
 
      "Havsa Meslek Yüksekokulu Kampüs Arazisinin İlçe Halkıyla
                 Sosyal-Kültürel Yönden Bütünleştirilmesi"

Yürütücülüğünü, Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ , Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan OKURSOY, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Talat GÜLER, Yüksekokul Sekreteri Mehmet ALTINTAŞ'ın hazırlamış oldukları ve Trakya Kalkınma Ajansına sunulan"Havsa Meslek Yüksekokulu Kampus Arazisinin İlçe Halkıyla Sosyo-Kültürel Yönden Bütünleştirilmesi" isimli proje, Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 

Proje Kapsamında;

İlçemizde öğrencilerimizin ve ilçe halkının spor ve sanatsal faaliyetlerini sürdürebilecek bir yapılaşmanın olmaması, ilçe halkını ve Yüksekokul öğrencilerini bir boşluğa itmektedir. Bu bağlamda, Yüksekokul kampüs arazisinin bu çerçevede kullanılması düşünülmüş ve proje aşamasına getirilmiştir. Yapılacak yapılaşmanın içerisinde, yüksekokuldan ilçe içerisine uzanan 2 km lik bir yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilmesi, alanda açık bir kondisyon merkezi yapılması, sanatsal faaliyetlerin ve konserlerin düzenlenmesi amacıyla 300 kişilik bir amfi tiyatronun yapımı öngörülmüştür. Bunun yanı sıra, Türkiye tenis federasyonunun kriterleri göz önüne alınarak yapılacak olan 3 adet tenis kortu sayesinde, bölge hem ulusal hem de uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecektir (Şekil 1). Bu sayede hem balkan üniversiteleri hem de çevre il ve ilçelerdeki kamu kurum kuruluşları ile ortaklaşa faaliyetler düzenlenecektir. 

Bu şekilde hem yüksekokul öğrencileri hem de ilçe halkının refah seviyeleri artacak, boş vakitlerini kafelerde ve barlarda geçirmeyip, bu oluşturulacak rekreasyon alanlarında zamanlarını geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Proje Yöneticisi                                                                  
Unvan,Ad,Soyad  Yrd. Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
Yazışma Adresi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü T.Ü.Havsa Meslek   Yüksekokulu Havsa-EDİRNE 
Telefon 0-284-3362841
Fax 0-284-3362831
E-mail

ayhanaytac@yahoo.com ,  aaytac@trakya.edu.tr

Proje Bütçesi 399 550 TL
Proje Araştırmacıları                              
Yrd. Doç. Dr. HakanOKURSOY                  T.Ü. Havsa MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
Öğr. Gör. Talat GÜLER T.Ü. Havsa MYO İşletme Yönetimi Programı
Mehmet ALTINTAŞ T.Ü. Havsa MYO Sekreteri

Resim
Şekil 1. Projemizin gerçekleştirilmiş vaziyeti


"Havsa Meslek Yüksekokulundaki Eğitim Öğretimin Geliştirilmesi"

Proje Yöneticisi                                                                  
Unvan, Ad, Soyad Yrd. Doç. Dr. Hakan OKURSOY
Yazışma Adresi T.Ü.Havsa Meslek Yüksekokulu Havsa-EDİRNE 
Telefon 0-284-3362841
Fax 0-284-3362831
E-mail

hakanokursoy@trakya.edu.tr

Proje Bütçesi

29.489 TL

Proje Araştımacıları

Yrd. Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü EDİRNE
Öğr. Gör. Talat GÜLER T.Ü. Havsa MYO İşletme Yönetimi Programı
Öğr. Gör.Dr. Sergun DAYAN T.Ü. Havsa MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü
Öğr. Gör. Adnan ÇOLAK T.Ü. Havsa MYO Seracılık Bölümü
Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ T.Ü. İşletme Yönetimi Bölümü

 

Çim Alanlarda Farklı Sulama Düzeylerinin Bitki Gelişimi, Çim Kalitesine Etkileri ve Ekonomik Analizi"

Proje Yöneticisi                                                                  
Unvan, Ad, Soyad Öğr. Gör. Dr. Sergun DAYAN
Yazışma Adresi T.Ü.Havsa Meslek Yüksekokulu Havsa-EDİRNE 
Telefon 0-284-3362841
Fax 0-284-3362831
E-mail

sergundayan@trakya.edu.tr

Proje Bütçesi 67 900 TL

Proje Araştımacıları

Prof. Dr. A. Halim ORTA N.K.Ü. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği TEKİRDAĞ
Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü EDİRNE
Öğr. Gör. Talat GÜLER T.Ü. Havsa MYO İşletme Yönetimi Programı
Öğr. Gör. Adnan ÇOLAK T.Ü. Havsa MYO Seracılık Bölümü

"Edirne İli Havsa İlçesi Ekonomik Kent Envanterinin Oluşturulması Projesi”

Proje Yöneticisi                                                                  
Unvan, Ad, Soyad Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ
Yazışma Adresi T.Ü.Havsa Meslek Yüksekokulu Havsa-EDİRNE 
Telefon 0-284-3362841
Fax 0-284-3362831
E-mail

hakanyas@trakya.edu.tr

Proje Bütçesi 29.938 TL
Proje Sonuç Metni Edirne İli Havsa İlçesi Ekonomik Kent Envanteri

 

             Proje Araştırmacıları                              
Yrd. Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Öğr. Gör. Talat GÜLER Havsa MYO İşletme Yönetimi Programı
Öğr. Gör.Sedef ZEYREKLİ YAŞ Havsa MYO İşletme Yönetimi Programı
Ser. Öğr. Gör.Yasin USTA Havsa MYO
Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 10427 kez okundu.