Misyon-Vizyon

Misyonumuz
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde ülke kalkınmasına ve ihtiyaçlarında cevap verecek aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak, bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir.

Türk devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlara uygulayarak çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin ve de ortağı haline gelmesini sağlamaktır.

Adayları, geliştirilen öğretim araçları aracılığıyla en iyi olarak yetiştirmek, ilgili sektörün kalifiye insan gücü ihtiyacına katkıda bulunmak ve diğer Meslek Yüksekokullarının dışa açılımlarına aracı olmak.

Vizyonumuz
Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ara  elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı tarım ve sanayi kesimi ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.

 Tüm öğrenci ve çalışanlarının Havsa Meslek Yüksekokulu mensubu olmaktan gurur duyduğu, Meslek Yüksekokullarının ilgili programları  arasında tercih edilen, eğitim ve öğretim için gerekli olan tüm donanım ile çağdaş bilgi teknolojilerinin hizmete sunulduğu, Üniversite-Sanayi, Üniversite – Tarım işbirliği ile endüstri, tarım ve toplumla bütünleşerek eğitim verilen bölgenin teknolojik, bilimsel, kültürel , sanat ve tarım alanlarında mevcut potansiyelinin güçlendirildiği bir ortam oluşturmak

 Havsa Meslek Yüksekokulu  markası yaratmak ve takip eden yıllarda öğrenciler ve ilgili sektörlerdeki işverenler tarafından en çok tercih edilen yüksekokul olmaktır.

 

Bu içerik 15.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6461 kez okundu.